English / Česky

Pravidla petanque

Petanque se hraje s kovovými koulemi a s dřevěnou kuličkou (košonek – prasátko).                           

1) Prasátko i koule se vhazují  z kruhu (průměr 35 – 55 cm). Obě nohy jsou v kruhu a na zemi.

2) Proti sobě mohou hrát jednotlivci (každý hráč má 3 koule), dvojice (každý hráč má 3 koule) či trojice (každý hráč má 2 koule)

3) Cílem hry je přiblížit své koule blíže k prasátku než soupeř. Koule se obvykle hází spodem a s rotací.

4) Hráč jednoho týmu vyhodí prasátko (6 – 10 m od kroužku) a na jeho týmu je hodit i první kouli.

5) Pak přichází soupeř a snaží se zahrát svoji kouli lépe (blíže k prasátku)

6) nebo odstřelí soupeřovu kouli, která je nejblíže prasátku.

7) Pokud se mu to podařilo a jeho koule zůstala blíž než soupeřova, hází opět první družstvo tak dlouho,

8) dokud není jeho koule blíž než soupeřova. Týmy se v házení střídají.

9) Pokud jeden tým vyhází všechny koule, dohází je také druhý.

10) A je tu konec jedné hry. Tým získává tolik bodů. Kolik jeho koulí je blíž prasátku, než nejbližší soupeřova. Novou hru začíná vhozením prasátka ten tým, který minulou hru vyhrál.

Celý zápas vyhrává tým, který jako první dosáhne třinácti bodů.

Virtuální prohlídka okolí
Letenského zámečku
Rezervovat stůl
online
Rezervace do
Brasserie Ullmann Letenského zámečku

Rezervaci Vám potvrdíme emailem.