Letenský zámeček

  ENKontakt

Obchodní
podmínky

Obchodní podmínky společnosti NONET s.r.o., provozovny Letenský zámeček

Kontaktní údaje prodávajícího:

NONET s.r.o.
Letenské sady 341, 170 00 Praha 7
IČ 14890194
Tel.: 233 378 200
office@letenskyzamecek.cz

Provozovna: Letenský zámeček
Letenské sady 341, 170 00 Praha 7
Provozní doba: denně 11:00-23:00

Informace o službách a zboží.
Restaurace nabízí gastronomické služby, výrobky vlastní výroby a zboží zakoupené od jiných dodavatelů. Cena zboží a služeb je uvedena v jídelních a nápojových lístcích a cenících.
V jednotlivě předem připravených zakázkách (oslavy a pod) je cena uvedena v nabídce zpracované prodávajícím a předložené zákazníkovi. Ceny jsou uváděné včetně daní a poplatků. Objednávka služby nebo zboží zákazníkem se má za souhlas s nabídkou prodávajícího. Užívaní vlastních služeb a konzumace vlastního zboží kupujícím jsou přípustné pouze se souhlasem prodávajícího a jsou případně prodávajícím zpoplatněny.

V případě jednotlivě sjednaných zakázkách většího rozsahu má prodávající možnost požadovat úhradu nevratného rezervačního poplatku a realizační zálohy. Při rezervaci sálu či podstatné části  restaurace činí rezervační poplatek 10 000,- Kč, realizační záloha pak přibližně 70% předpokládaného rozpočtu. Při rezervaci salónku činí rezervační poplatek 1 000,- Kč.

Způsoby úhrady
Za služby nebo zboží lze platit hotově v českých korunách nebo pomocí platební karty a platebního terminálu pověřenému pracovníkovi prodávajícího. Jiné způsoby úhrady – bankovním převodem, prostřednictvím virtuálního terminálu, poukázkami vydanými prodávajícím nebo věcným plněním – jsou možné pouze za předchozího a písemného ujednání mezi zákazníkem a prodávajícím.

Dodávka služeb a zboží
Služby a zboží jsou kupujícímu dodávané v provozovně Letenský zámeček.

Zrušení  objednávky a odstoupení od smlouvy
Od objednávky může kupující odstoupit nejpozději v čase dodání a současně pouze při nákupu zboží, které není prodávajícím nijak upravováno.

Při zrušení  objednávky a odstoupení od smlouvy při jednotlivě předem připravených zakázkách (oslavy a pod) má prodávající nárok na plnění storno poplatků za těchto podmínek:
V případě zrušení objednávky 6-1 měsíc před termínem zakázky 10 000,- Kč (nevratný rezervační poplatek).
V případě zrušení objednávky 1 měsíc – 1 týden před termínem zakázky 10 000,- Kč ,- (nevratný rezervační poplatek) + 20% předpokládaného rozpočtu akce.
V případě zrušení objednávky méně než 1 týden před termínem zakázky 10 000,- Kč (nevratný rezervační poplatek) + 40% předpokládaného rozpočtu akce.

Možnosti reklamace jsou uvedeny v Reklamačním řádu společnosti NONET s.r.o. a provozovny Letenský zámeček.

Řešení sporů:
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Letenské sady 341
170 00 Praha 7
+420 233 378 200

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK